ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας 

Κτηνιατρική Σχολή

Τ.Θ. 393, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (χάρτης)

Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310999958 (κ. Φωτιάδου/a>)
         2310999958 (
κ. Φωτιάδου)  

Fax: 2310999892
email: arsenosg@vet.auth.gr